หน้าแรก » ทีมติวเตอร์จุฬา » ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

แชร์หน้านี้ Line
ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์จุฬา

ประวัติการศึกษา :

 • high school จาก british international school phuket
 • หลักสูตร ib diploma และได้รับทุน world scholarship ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ประสบการณ์สอน :

 • Math year 8 inter น้องผู้หญิง 2 คนโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต
 • Math grade 8 น้องผู้ชายโรงเรียน Ekamai inter
 • SAT math และ CU-AAT น้องผู้ชาย year 12 NIST
 • SAT math น้องผู้หญิงม.5 3คน โรงเรียนสาธิตปธุมวัน
 • Math grade 9 อัสสัมชัญคอนแวน น้องผู้หญิงติวเข้า MUIDS
 • Math grade 9 น้องโรงเรียน Wells international
 • CU-AAT น้องผู้หญิง year 12 โรงเรียนนานาชาติ BISP
 • Math น้องผู้ชาย grade 8 โรงเรียน RAIS international school
 • Math EP ม.4 น้องผู้หญิง 4 คน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วิชาที่สอน :

ติวคณิตศาสตร์ม.ต้นและม.ปลาย ติว SAT ติว CU-AAT ติว IGCSE และภาษาอังกฤษฟัง-พูด


ติวเตอร์อื่นๆ

ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

ติวเตอร์จุฬา นพ

ติวเตอร์จุฬา หมิว

ติวเตอร์จุฬา เกมส์

ติวเตอร์ นายแพทย์เอ