หน้าแรก » ทีมติวเตอร์จุฬา » ติวเตอร์จุฬา เกมส์

ติวเตอร์จุฬา เกมส์

แชร์หน้านี้ Line
ติวเตอร์จุฬา เกมส์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสำเร็จ ติวเตอร์จุฬาเกมส์ :

  1. จบมัธยมจาก รร.เทพศิรินทร์ ห้องพิเศษคณิต-วิทย์ ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 3.99
  2. สอบ PAT1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ได้คะแนนรวม 208 เต็ม 300 คะแนน
  3. สอบ PAT1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ได้คะแนนรวม 240  เต็ม 300 คะแนน
  4. สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวม 97.5 เต็ม 100 คะแนน

วิชาที่สอน :

ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย ติว GAT ติว PAT1 ติว O-NET ติวเข้ามหาลัย

ประสบการณ์การสอน :

สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี


ติวเตอร์อื่นๆ

ติวเตอร์จุฬา หมิว

ติวเตอร์จุฬา เกมส์

ติวเตอร์จุฬา นพ

ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

ติวเตอร์ นายแพทย์เอ