หน้าแรก » ทีมติวเตอร์จุฬา » ติวเตอร์ นายแพทย์เอ

ติวเตอร์ นายแพทย์เอ

แชร์หน้านี้ Line
ติวเตอร์ นายแพทย์เอ

จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

รายละเอียด :

  1. มีความชื่นชอบในการสอน มีประสบการณ์ติวคณิตศาสตร์ และติวเข้ามหาลัย โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 5 ปี
  2. มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิศวฯ จุฬาในปีเดียวกัน แต่ผู้สอนเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์
  3. ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำ แนะแนว แนวทางในการเตรียมตัวสอบ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  4. มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน
  5. เลือกรูปแบบการเรียนได้หลายระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน เตรียมสอบที่โรงเรียน ติว GAT ติว PAT วิชาสามัญและสอบตรงต่างๆ

วิชาที่สอน :

  • ติวคณิตศาสตร์ ติววิทยาศาสตร์ ติววิชาสามัญ ติววิชาเฉพาะแพทย์ ติวพื้นฐานวิศวฯ ติวสอบตรงวิศวฯ
  • ติว GAT ติว PAT1 ติว PAT2 ติว PAT3 ติว O-NET ติวเข้ามหาลัย

ประสบการณ์การสอน:

สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี


ติวเตอร์อื่นๆ

ติวเตอร์จุฬา เกมส์

ติวเตอร์ นายแพทย์เอ

ติวเตอร์จุฬา หมิว

ติวเตอร์จุฬา ไรย่า

ติวเตอร์จุฬา นพ